od 13.00 do 15.30                                  

Názov: Úvodne stretnutie startupov

Termín: 15.7.2020

Miesto: UVP TECHNICOM