od 14.00 do 16.00

Názov: Založenie firmy
Termín: 18.6.2020
Miesto: webinár

Na stretnutie je potrebná registrácia.

Program:

  • Ktorá forma obchodnej spoločnosti je vhodná pre start-up?
  • Založenie obchodnej spoločnosti
  • Výber obchodnej spoločnosti v závislosti na pristúpenie investora a očakávaný počet spoločníkov/akcionárov, výber obchodného mena, sídla, predmetov podnikania.
  • Aké sú počiatočné náklady na založenie spoločnosti?

Lektor: JUDr. Ing. Jaroslav Dolný PhD.

Pôsobí ako odborný asistent na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ a venujem sa korporatnému právu a financovaniu obchodných spoločností. Zároveň pôsobí ako správca konkurznej podstaty.