od 08.00 do 13.00                                                                        

Názov: Zasadnutie vedeckej rady Leteckej fakulty

Termín: 11.6.2020

Miestnosť: 001-002