od 9:00 do 12:00                                                                   

Dátum: 21.3.2020
Názov: Workshop SQL v Košiciach
Miesto: UVP TECHNICOM miestnosť 003

Množstvo dát či databáz a čo s nimi? Naučte sa s nami základy SQL dopytovacieho jazyka. Workshop v Košiciach!

Tento workshop je určený pre analytičky, ktoré chcú efektívnym spôsobom dohľadávať dáta z SQL Server nielen za účelom reportu. Účastníčky sa v ňom naučia najhlavnejšie možnosti ovládania programu SQL Server Management Studio (SSMS). Ďalej sa naučia, ako písať efektívne dotazy pri vyhľadávaní záznamu na základe rôznych kritérií a správne prepájať záznamy z viacerých tabuliek.

 

Lektorka

Zuzana Gavalierová
Zuzana Gavalierová, absolventka UPJŠ v Košiciach, odbor matematika – informatika. 10 ročné pracovné skúsenosti v oblasti IT analýza dát, reporting a vývoj v T-SQL.

Viac info na:  https://www.ajtyvit.sk/podujatia/workshop-sql-v-kosiciach-3-2/