od 14.30 do 16.00

Termín: 11.3.2020

Názov: GAIA, najpresnejšie oko na pozorovanie hviezd

Diskusie o  vesmírnom výskume / Diskusie s vedcami

TUKE Space Forum

Miestnosť: 001-002

Gaia je misia Európskej vesmírnej agentúry ESA s cieľom vytvorenia najpresnejšieho 3D katalógu hviezd a astronomických objektov doteraz.

Je základným kameňom misie na zmapovanie viac než miliardy hviezd v Mliečnej dráhe a za ňou.

Gaia je navrhnutá na astrometrické pozorovania s ďaleko väčšou presnosťou ako doterajšie misie.Do vesmíru odštartovala v roku 2013 a svoje merania tam bude realizovať až do roku 2022. Svetom Gaia misie nás prevedie Timo Prusti pôsobiaci ako Gaia Project Scientist.

Prednáška poskytne prehľad o satelite, jeho fungovaní a jeho pozorovaniach. Prinesie zhrnutie druhého vydania Gaia DR2 katalógu s najvýznamnejšími získanými vedeckými výsledkami. Dozvieme sa tiež o budúcnosti misie a dátach, ktoré ešte budú zverejnené.

Timo Prusti sa vo svojom výskume zaujíma najmä o témy súvisiace s vznikom hviezd. Tie zahŕňajú výskum zameraný na mladé hviezdokopy a disky okolo hviezd.
V súčasnosti sa jeho práca sústreďuje na využitie údajov Gaia DR2 pri štúdiách mladých hviezd. Osobitnú pozornosť venuje mladým hviezdnym populáciám v Gouldovom páse, ktoré sú vhodné pre skúmanie procesu tvorby hviezd, ale aj pochopeniu samotnej štruktúry Gouldovho pásu.

Program
14:30 Otvorenie
14:35 Prezentácia projektu TUKE Space Forum, najbližších budúcich prednášok
14:45 Výber noviniek o výskume vesmíru
15:00 Prednáška: Gaia, najpresnejšie oko na pozorovanie hviezd
~15:45 Diskusia k prednáške
~16:15 Záver

Viac info a registrácia na:
https://www.meetup.com/TUKE-Space-Forum/