od 8.00 do 14.30                                               

Názov: Neboj sa vedy a techniky

Dátum: 6.3.2020

Miestnosť: 001-002