od 7.00 do 17.00

Názov: Súťaž študentov stredných škôl (VSD)

Termín: 27.2.2020

Miesto: UVP TECHNICOM, miestnosť 001-002