od 17.00 do 20.00                                             

Názov: Women IT Academy: Základy programovania

Termín: 13. február 19. marec 2020, 17.00 – 20.00

Ďalšie stretnutia: 17., 20., 24., 27. február 2020 a 9., 12., 16., 19. marec 2020.

Miestnosť: UVP TECHNICOM, miestnosť 003

Čo kurz zahŕňa?

  • 8 lekcií v trvaní 3 hodiny počas 4 týždňov
  • programovanie v jazyku Python

Obsah kurzu:

  1. Algoritmy, programovanie, programovacie jazyky, programátorské myslenie
  2. Zoznámenie s Pythonom – príkazy, dátové typy, premenné, interaktívny režim, programátorské chyby, .py súbory
  3. Vstup, výstup, reťazce, matematické operácie, moduly v Pythone
  4. Booleovské výrazy a podmienky
  5. Vlastné funkcie, dekompozícia problémov
  6. Cykly (while a for)
  7. Zoznamy
  8. Práca so súbormi