od 8.30 do 13.00                                                  

Názov: RECORD (Interreg Europe) – Projektové stretnutie

Termín: 30. január 2020

Miestnosť: UVP TECHNICOM, miestnosť 111a