od 8.00 do 16.00                                         

Názov: Projektové stretnutie (RECORD, Interreg Europe)

https://www.interregeurope.eu/record/

Termín: 28.1.2020

Miestnosť: UVP TECHNICOM, miestnosť 003