od 8.00                                      

Názov: Workshop Unique People

Termín: 22. január 2020, 8.00 – 18.00

23. január 2020, 8.00 – 12.00

Miestnosť: UVP TECHNICOM, miestnosť 111a,b