Akcia: Stretnutie výchovných poradcov zo stredných škôl s prorektorom a prodekanmi pre vzdelávanie (akcia v rámci DOD na TUKE)

Termín: 15.10.2019, 10.00 – 12.00

Miesto: 001-002 UVP TECHNICOM