Názov akcie: Aktívne partnerstvo pre vodu a klímu v Európe (MVO Ľudia a voda)

Termín: 8. júla, 2019 od 14.00 do 17.00

Miesto: UVP TECHNICOM (miestnosť 001)