Kde? Univerzitná knižnica TUKE

Seminár venovaný problematike získavania informácii o publikačnej činnosti danej inštitúcie. Akým spôsobom je možné inštitúcie navzájom porovnávať.

Program:

  • Novinky na platforme Web of Science
  • Open access zdroje na WoS
  • Kopernio
  • Publons
  • Bibliometrické analýzy v InCites

Seminár povedie p. Mgr. Beáta Békési zo spoločnosti SUWECO.

Termín: 31.5.2019 od 11.00